ORGANIC PHOTOGRAPHY / ECOTONE WORKS

020-dzialania-w-ekotonie-kopiaTo 20 (!) wydawnictwo z naszej serii World Flag Records. Tym razem, podobnie jak to było w przypadku książeczki i płyty pt. “Queen of Snow : Winter Carpathians Soundtaste” (WFR 016/2007), wydawnictwo zawiera książeczkę 12×12 oraz cdr z 6 utworami nagranymi w latach 2001 – 2007. Książeczka zawiera kilkanaście reprodukcji fotogramów  uzyskanych podczas akcji Fotografia Organiczna, które przeprowadziliśmy w Polsce i na Słowacji. Wydawnictwo zawiera szczyptę teorii nt. stref przejściowych (w naukach przyrodniczych: ekoton) i organicznej metody uzyskiwania fotogramów na styku uprawy i bezkamerowej techniki fotograficznej. Do tekstu (także w wersji angielskiej) i albumu fotografii organicznej (kolory /!/ uzyskiwane tą metodą na… czarno-białym papierze światłoczułym są niezwykle interesujące) dodaliśmy kilka fotografii dokumentujących akcje w Galerii “Stary Dom” w ośrodku sztuki współczesnej “Stanica” w Zilinie na Słowacji. Do książeczki-albumu 12×12 (seria nazwana tak od wymiaru w cm) dodaliśmy nagrania łączące rejestracje terenowe z muzyką realizowaną w studiu, które ilustrują ideę ekotonu w podejściu do projektowania pejzaży dźwiękowych (soundscapes). Autorzy : Bogdan Kiwak/Marek Styczyński/Anna Nacher. Nakład jest limitowany.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.